Moelv Idè- og Næringsforum

Med målrettet innsats, ekte engasjement og tålmodig påvirkning har Moelv Ide- og Næringsforum vært med å prege utviklingen av Moelv. Det har vi tenkt å fortsette med!
Bli med – støtt vårt arbeid eller ta aktiv del i utviklingen!

Perspektiv

Langsiktighet

Tålmodighet og langsiktig planlegging står sentralt i vårt arbeid. Roma ble ikke bygget på en dag – og heller ikke Moelv.

Dialog

Informasjon

Vi forsøker å fremme Moelv sine interesser med en konstruktiv og informativ dialog mot offentlige etater og privat næringsliv.

Beslutninger

Engasjement

Vi bryr oss om byen vi bor i og lever med. Skal vi utrette noe så må vi være med der beslutningene tas. Derfor er vårt engasjement viktig for byen vår.

Vårt leserbrev til Ringsaker Blad

Moelv står foran spennende tider. Mange prosjekter står foran oss; ny Mjøsbru, dobbeltsporet jernbane og selvsagt ikke minst vedtaket om det nye Mjøssykehuset plassert i Moelv.

Les mer

Medlemsmøte / Årsmøte

Vi inviterer våre medlemmer til medlemsmøte / årsmøte.
Sted: Baker Kristiansen
Tid: 15. april 2024
kl. 18.30: Årsmøte
Kl. 19.00: Medlemsmøte
Tema: «Mjøssykehuset – status i dag, og veien fram til åpning»
v/Prosjektdirektør Randi Mølmen, Sykehuset Innlandet
Ca 20.30: Slutt

Les mer

Strategisk næringsplan 2024-2035

Formannskapet i Ringsaker kommune behandlet i møte den 3.4.2024
Strategisk næringsplan 2024-2035 – forslag til høring og offentlig ettersyn.

Det ble fattet følgende vedtak:

Forslag til strategisk næringsplan 2024-2035 legges ut til høring.

Les mer

Oppsummering av arbeidsmøtet 17. januar 2024

Den 17. januar 2024 arrangerte vi i Moelv Ide og Næringsforum et arbeidsmøte sammen med Ringsaker Kommune. Temaet var den pågående revideringen av kommuneplanen og hva vi som beboere og næringsdrivende ønsket å påvirke i denne prosessen.

Les mer

Revidering av kommuneplanen og utviklingen av Moelv sentrum

Vi i styret i Moelv Ide og Næringsforum ønsker å være aktive innspillere til kommunen når det gjelder hvordan Moelv skal utvikles som by. Her kommer en invitasjon til å delta aktivt.

Les mer

Oppsummering folkemøte 21 november 2023

Moelv Ide og Næringsforum inviterte sammen med Ringsaker Kommune til folkemøte i aulaen på Moelv Skole. Responsen var enorm, og vi er usedvanlig takknemlig for alle som møtte opp denne kvelden! Og vi beklager selvfølgelig at noen ikke fikk komme inn fordi det ikke var plass. Vedlagt denne saken er kopier av foredragene som ble presentert.

Les mer

Moelv inn i fremtiden!

Vår trivelige småby er i ferd med å endre seg for alltid!
Flere store og viktige prosjekter vil fremover prege Moelv og alle innbyggerne som bor her. 

Les mer

Kommuneplanens arealdel 2024 – 2024

Ringsaker kommune har sendt ut forslag til planprogram for revisjon. Her kan du lese forslaget og se / lese vår høringsuttalelse på denne planen.

Les mer

NÅ blir det Mjøssykehus i Moelv!

Da er det ENDELIG besluttet! Det blir Mjøssykehus i Moelv. Dette er en god beslutning for pasientene, og en usedvanlig stor begivenhet for Moelv.

Les mer