Aktuelle saker

Her vil vi legge ut aktuelle tema og saker vi jobber med. Kom gjerne med ønsker om saker vi kan jobbe med for å utvikle Moelv videre.

7. april 2024

Vårt leserbrev til Ringsaker Blad

Moelv står foran spennende tider. Mange prosjekter står foran oss; ny Mjøsbru, dobbeltsporet jernbane og selvsagt ikke minst vedtaket om det nye Mjøssykehuset plassert i Moelv.

Les hele artikkelen
5. april 2024

Medlemsmøte / Årsmøte

Vi inviterer våre medlemmer til medlemsmøte / årsmøte.
Sted: Baker Kristiansen
Tid: 15. april 2024
kl. 18.30: Årsmøte
Kl. 19.00: Medlemsmøte
Tema: «Mjøssykehuset – status i dag, og veien fram til åpning»
v/Prosjektdirektør Randi Mølmen, Sykehuset Innlandet
Ca 20.30: Slutt

Les hele artikkelen
5. april 2024

Strategisk næringsplan 2024-2035

Formannskapet i Ringsaker kommune behandlet i møte den 3.4.2024
Strategisk næringsplan 2024-2035 – forslag til høring og offentlig ettersyn.

Det ble fattet følgende vedtak:

Forslag til strategisk næringsplan 2024-2035 legges ut til høring.

Les hele artikkelen
26. februar 2024

Oppsummering av arbeidsmøtet 17. januar 2024

Den 17. januar 2024 arrangerte vi i Moelv Ide og Næringsforum et arbeidsmøte sammen med Ringsaker Kommune. Temaet var den pågående revideringen av kommuneplanen og hva vi som beboere og næringsdrivende ønsket å påvirke i denne prosessen.

Les hele artikkelen
8. januar 2024

Revidering av kommuneplanen og utviklingen av Moelv sentrum

Vi i styret i Moelv Ide og Næringsforum ønsker å være aktive innspillere til kommunen når det gjelder hvordan Moelv skal utvikles som by. Her kommer en invitasjon til å delta aktivt.

Les hele artikkelen
22. november 2023

Oppsummering folkemøte 21 november 2023

Moelv Ide og Næringsforum inviterte sammen med Ringsaker Kommune til folkemøte i aulaen på Moelv Skole. Responsen var enorm, og vi er usedvanlig takknemlig for alle som møtte opp denne kvelden! Og vi beklager selvfølgelig at noen ikke fikk komme inn fordi det ikke var plass. Vedlagt denne saken er kopier av foredragene som ble presentert.

Les hele artikkelen
29. oktober 2023

Moelv inn i fremtiden!

Vår trivelige småby er i ferd med å endre seg for alltid!
Flere store og viktige prosjekter vil fremover prege Moelv og alle innbyggerne som bor her. 

Les hele artikkelen
15. juni 2023

Kommuneplanens arealdel 2024 – 2024

Ringsaker kommune har sendt ut forslag til planprogram for revisjon. Her kan du lese forslaget og se / lese vår høringsuttalelse på denne planen.

Les hele artikkelen
5. juni 2023

NÅ blir det Mjøssykehus i Moelv!

Da er det ENDELIG besluttet! Det blir Mjøssykehus i Moelv. Dette er en god beslutning for pasientene, og en usedvanlig stor begivenhet for Moelv.

Les hele artikkelen
21. april 2023

Protokoll fra årsmøte

Årsmøte ble avholdt den 14.mars 2023. Her finner du protokoll fra årsmøte. Den inneholder litt kort om våre aktiviteter.

Les hele artikkelen