Saker

Hva jobber vi med nå:
• Sentrumsutvikling
• Oppvekstmiljø
• Boligtomter
• Næringsutvikling
• Samferdsel
• Innlandsmarkedet
• Samarbeide med Moelv Handelsstand
• Gårdeiere

Hva har vi jobbet med:
• Ny skole, idretts- og svømmehall i Moelv
• Garveriparken
• Moelv kulturhus
• E 6 og tilførselsveier
• Utbyggere og etablerere
• Strandområder
• Vinmonopol-etablering
– Arrangert Folke- og Temamøter
Vi har et aktivt og nært samarbeid med Ringsaker kommune på mange ulike områder.