Bli medlem

Medlemskap i Moelv Ide- og næringsforum koster pr år:

For bedrifter: Kr 1000,-
For privatperson: Kr 200,-

Kontingenten kan innbetales til kto.nr 1594. 40. 99902