Oppsummering av arbeidsmøtet 17. januar 2024

Den 17. januar 2024 arrangerte vi i Moelv Ide og Næringsforum et arbeidsmøte sammen med Ringsaker Kommune. Temaet var den pågående revideringen av kommuneplanen og hva vi som beboere og næringsdrivende ønsket å påvirke i denne prosessen.

Det var et svært godt oppmøte og om lag 70 deltagere delte seg på 10 bord etter innledning fra plansjefen i Kommunen, og kom med innspill på viktige temaer som blir tatt med videre i planprosessen.

Hva skal til for å videreutvikle Moelv til en attraktiv by for innbyggere og næringsdrivende? Hvordan sikre tilgangen til Mjøsa og Marka?
Hvordan håndtere trafikken inn i framtiden?
Dette og flere temaer ble belyst og kommentert ved bordene.
Oppsummering av punktene ligger vedlagt i PDF.

Denne oppsummeringen er allerede sendt over til kommunen for det videre planarbeidet.
Styret i Moelv Ide og Næringsforum vil bruke disse i vårt videre arbeid både med kommuneplan, sykehus og andre viktige prosesser.

Tusen takk til alle som stilte opp og bidro til å få fram en stor bredde av gode innspill for et enda mer attraktivt Moelv inn i fremtiden!