Moelv inn i fremtiden!

Vår trivelige småby er i ferd med å endre seg for alltid!
Flere store og viktige prosjekter vil fremover prege Moelv og alle innbyggerne som bor her. 

Mjøssykehuset vil skape mange nye arbeidsplasser og gjøre Moelv til et enda mer attraktivt sted å etablere seg for både familier og bedrifter. Samtidig med dette pågår viktige statlige prosjekter knyttet til ny E 6 trasse og dobbeltsporet jernbane gjennom Moelv. Beslutninger knyttet til dette vil sterkt påvirke oss i Moelv og åpne store muligheter.

Med denne omfattende utviklingen blir også Kommuneplanens arealdel en veldig viktig sak kommende vinter. Det er her de viktige rammene vil bli lagt for hvordan både Moelv og hele omlandet kan utvikle seg i årene som kommer.

Invitasjon til informasjonsmøte!
Vi mener det er viktig at vi som innbyggere og næringsdrivende i lokalsamfunnet aktivt bidrar inn i disse prosessene. Da trenger vi først god og trygg kunnskap om prosessene og framdriften i dette. Derfor inviterer vi sammen med Ringsaker Kommune til informasjonsmøte.


Dato: Tirsdag 21. november
Sted: Aulaen i Moelv barneskole
Tid: Kl. 18.00

Tema for møte?

Temaet for møtet er «Moelv inn i fremtiden» og vi vil få informasjon fra Nye Veier, BaneNor, Helse SørØst og Kommunen. Det vil bli god anledning til å stille spørsmål fra salen.

Videre utover vinteren vil Moelv Ide og Næringsforum arrangere møter hvor det blir anledning til å følge opp og diskutere de ulike prosjektene nærmere.

Vi håper at mange – og ikke minst de unge – vil møte opp og bidra til at vi i fellesskap legger grunnlaget for en utvikling i alles interesse.

Velkommen!