Revidering av kommuneplanen og utviklingen av Moelv sentrum

Vi i styret i Moelv Ide og Næringsforum ønsker å være aktive innspillere til kommunen når det gjelder hvordan Moelv skal utvikles som by. Her kommer en invitasjon til å delta aktivt.

Sted:     Herredshuset i Moelv i samarbeid med Ringsaker Kommune.

Tid:       17. januar kl. 18.00-20.00

Påmelding: e-post til moelvidefo@gmail.com (begrenset antall/førstemann til mølla))

Arrangør: Moelv Ide og Næringsforum i samarbeid med Ringsaker Kommune

Forventet vekst, både som følge av sykehusvedtaket, og med utgangspunkt i Moelvs sentrale beliggenhet i Mjøsregionen gjør at vi nå må gi våre innspill med tanke på å utvikle Moelv sentrum på en måte som vi som bor og virker her ønsker nå i forbindelse med revidering av Kommuneplanens Arealdel

Et levende sentrum er viktig både for oss som bor og virker i Moelv i dag, men også med tanke på å tiltrekke oss nye innbygger og ny virksomhet.

For best mulig å forankre de innspill som vi vil gi så inviterer vi til et «arbeidsmøte» i Herredshuset i Moelv 17. januar kl. 18.00-20.00 i samarbeid med Ringsaker Kommune.

Det vil bli innledet fra Ringsaker Kommune om foreliggende planer, tanker og ønsker om innspill til planprosessen. I tillegg vil en utbygger orientere om et av de planlagte prosjektene og hva en utbygger ser som sin rolle i en utviklingsprosess.

Utover innledningene vil det bli diskusjoner ved de enkelte bordene. Bordledere vil oppsummere slik at innspillene kan tas med videre.

Det vil være begrenset hvor mange vi kan ta med i et slikt arbeidsmøte, så interesserte må melde interesse med en e-post til: moelvidefo@gmail.com. Skulle interessen for å delta være større enn kapasiteten så gjelder «førstemann til mølla» prinsippet.

Det vil også være mulig å gi innspill direkte til oss på samme e-postadresse innen utgangen av januar, om en skulle være forhindret fra å delta, og vi håper også å kunne arrangere flere slike møter utover våren dersom interessen tilsier det.

Utgangspunktet vårt vil være «Program for revisjon av kommuneplanens arealdel 2024-2040», særlig kap. 5.3 «Byutvikling – Brumunddal og Moelv» (vedlagt)