Tomter i Moelv

Moelv Ide og Næringsforum har utarbeidet mye underlag for å kartlegge / holde oversikt over tilgang på byggeklare tomter for kommende år og kommunisere dette inn til kommunen.

Målsettingen med gruppa er å identifisere egnede tomteområder for i første rekke boligbygging, men også til industri / næringsbygg og ha en god dialog med kommunale myndigheter. Gruppa tar også gjerne initiativ til å koble / bistå grunneiere i kontakt med kommunen, gjerne ved å ta på seg sekretærfunksjonen ved slike prosesser.

Gruppas medlemmer forsøker også å alltid være representert på informasjonsmøter der tema som berører utnyttelse av arealer i Moelv og omegn. Arbeidet som gjøres av gruppa oppleves som interessant og meningsfullt, ikke minst fordi det oppleves at kommunen setter pris på samarbeidet.