Storstilt stranddugnad

Det pågår et storstilt arbeid for å rydde i strandsonen langs Mjøsa i Moelv. En koordinert innsats tar sikte på å rydde og gjøre strandlinja mer tilgjengelig.

 

Foto: Ringsaker Blad

Vi har engasjert oss og samler nå lag og foreninger til en felles innsats for å gjøre strandområdet fra Hagavika i nord til Korgerstuvika i sør mer tilgjengelig og trivelig for Moelvs befolkning.

Fantastiske muligheter

Vi er klar på hvilken verdi strandsonen i Moelv er for alle som har tilgang til den.

Det er utrolig flotte områder fra vannskibrygga i sør til Hagavika i nord. Både båtfolk fra Moelv, de som kommer hit og strandfolk melder at de områdene vi har i strandsonen her er av de beste som finnes rundt hele Mjøsa. Den er det virkelig verdt å ta vare på og holde skikkelig ved like. 

Vi har fått en veldig fin start på dette arbeidet. Mange er opptatt av det og vil bidra. Vi håper at så mange som 250–300 personer vil hjelpe til med dette arbeidet nå i vår, sier Erik Slaatsveen i Moelv Ide- og næringsforum.