Store boligplaner i Moelv

Ringsaker Kommune har oversikt over boligreserverene i Moelv og iht gjeldende planer ser det ut til at det er mulig å realisere ca 400 boenheter.

Det bygges i snitt ca 40 enheter i Moelv pr år. Potensialet er imidlertid økende med et sykehusvedtak som gjør at det blir et storsykehus i nærhet.


Store planer: Nordbolig Tomteutvikling AS ønsker å utvikle Moelv sentrum med 400 leiligheter de neste 15 årene. 
Første byggetrinn kan komme i gang i 2022. Foto: Skisser: Julie Grindborg og Simen Stori v/Asplan Viak Hamar.

Enkelte gode tomteområder krever stor og kostbar utbygging arv infrastruktur og som vil ta tid for å realisere.(Bruvoldhagan og Fjørstad). Derfor jobbes det med kartlegging av Moelv for å se på fortettingsmuligheter.

På møte med Ringsaker Kommune, Handelstanden og Moelv Ide og næringsforum ble vi forelagt utbyggingsplaner som er sentrumsnært og i sentrum. Vi ga vår innspill til disse og var opptatt av blant andre byggehøyder i sentrum.