Skoleutbygging

Moelv-patriot Erik Slaatsveen mener skoleutbygging på Mo gård er helt fantastisk for Moelv.


GLAD: Erik Slaatsveen gleder seg over skoleutbyggingen. Her sammen med Unni Schjerpen. FOTO: JO KJETIL HEGGELUND


– Ja, dette vil jeg karakterisere som fantastisk. Det er det største prosjektet Ringsaker kommune noen gang har gjort, og det kommer Moelv, sier  Erik Slaatsveen i Moelv Ide- og Næringsforum

Han mener det er genialt av Ringsaker kommune å kombinerer skoleutbygging med svømmehall og opprustning av hallen.

– Det er veldig rasjonelt og fint at det skjer samtidig, sier Slaatsveen.

Han understreker at skolen er en sentral samlingsplass og har en veldig stor betydning for lokalsamfunnet.

– Det vil forbedre oppvekstvilkårene for dem som vil bo i Moelv-miljøet.

Vi i Ide- og Næringsforum opptatt av oppvekstvilkårene. Vi trenger flere tomter fordi Moelv er en god plass å bo, sier Slaatsveen.