Samferdsel og jernbane

Samferdsel og jernbane har Moelv Ide og næringsforum engasjert seg i mange år.
Vi kan nevne utvidelse av jernbaneområdet og undergangen som et av de mest synlige og betydningsfulle.

De siste årene har vi også fulgt med i utbyggingen av Intercity og dobbeltspor.
Dette er vi gjort med deltagelse på offentlige møter og arrangert egne med de som jobber med dette i kommunen.

Slik vi ser mulighetene nå er at strekningen Brumunddal-Moelv er aktuell for dobbelt spor på deler av strekningen samt utbedringen av nåværende spor for å redusere reisetiden.

Dobbeltspor fram til Lillehammer synes ikke ut til å være realistisk i overskuelig framtid.