Protokoll fra årsmøte

Årsmøte ble avholdt den 14.mars 2023. Her finner du protokoll fra årsmøte. Den inneholder litt kort om våre aktiviteter.

Vedlagt finner dere protokoll fra årsmøte den 14.03.2023. Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål rundt protokollen og sakene vi tar opp her.