Nytt tilbud i Moelv – Frisbee golf

Moelv ide og næringsforum er med i interimstyret for Moelven Frisbee Golf som er under stiftelse.  
Interimstyret består av Erik Brænden, Kristin Danielsberg Brænden, Grethe Asmundsen og Jostein Takle.


Erik Brænden er primus motor for dette nye tiltaket!

Moelven Ide og næringsforum har bevilget kr 5.000,- til markedsføring av tiltaket slik at dette blir spredt for flest mulig innbyggere.

Lysløypa ved Fossen skole i Moelv er lagt ned som en følge av etableringen av det nye skianlegget i Amblisberget.
Nå skal området fylles med en helt annen aktivitet, nemlig frisbeegolf.

En 18 hulls bane er allerede designet og klar for opparbeidelse. Lørdag var det dugnad med ti ivrige ildsjeler. Med motorsag og annet verktøy gikk det i gang med å fjerne kratt og busker. 

– Vi prøver igjen neste lørdag, da skal de ni første hullene være ferdig ryddet, sier Erik Brænden til Ringsaker Blad.

Modølen er for mange kjent som organist i Veldre kirke. Siden i sommer er han blitt en ivrig frisbeegolf-spiller.
Så ivrig at han har gått i bresjen for å etablere både en klubb og en bane i Moelv. 

Bitt av basillen

– Det startet litt på grunn av korona. Det var vanskelig å finne på ting å gjøre. En dag inviterte sønnen Mathias hele familien Brænden til Jørstadmoen for å spille frisbeegolf. I ettertid spilte jeg på 12 forskjellige baner. Det var mye folk overalt – både unger og godt voksne, forteller Erik Brænden, som ble bitt av basillen. 

Samtidig dukket ideen om en bane i Moelv opp.

– Hvorfor skal vi kjøre 30–40 minutter for å spille, når vi har flotte områder selv?

Det endte med at Brænden sendte en e-post til grunneier Ringsaker kommune. Han lurte på om det var mulig å benytte området mellom Fossen skole, golfbanen og Borgen barnehage. 

– Kommunen var veldig positiv, forteller han.

Trenger 500.000 kroner

I slutten av juli delte han et innlegg på Facebook, der han fortalte om planene. I dag har innlegget fått 4.000 likes. 

– Det virker som dette er noe folk i Moelv vil ha, sier Brænden til Ringsaker Blad.

Den 27. oktober er det stiftelsesmøte for klubben.

– Når kan banen åpnes?

– Jeg håper det kan skje neste sommer. Men vi trenger i underkant av 500.000 kroner til utstyr. Planen er å søke midler, og vi håper på støtte fra kommunen.

– Må dere betale leie til Ringsaker kommune?

– Nei, det må vi ikke, men vi har en avtale om at klubben skal drifte anlegget og holde det i orden. 

Referat fra stiftelsesmøte:

Stiftelsesmøte ble avholdt 27. oktober. 

15 personer var frammøtt.

Viktige vedtak:

Navn: Moelven Frisbeeklubb

Følge «Lovnorm for idrettslag»

Tilslutte seg Norges Amerikanske Idretters Forbund (NAIF), Innlandet Idrettskrets og Ringsaker Idrettsråd.

Styret skal bestå av: Leder, nestleder, 2 styremedlemmer og et varamedlem. 

Det valgte interimsstyre fortsetter inntil annet er vedtatt i kommende årsmøte  som er våren 2022.

Medlemskontingent og treningsavgift

Seniormedlem kr. 300,- pr. år.

Juniormedlem kr. 150,- pr. år.

Støttemedlemskap kr. 500,- pr. år.

Treningsavgift kr. 0,-

Videre arbeid

Registrere klubben og tildelt organisasjonsnummer slik at det er mulig å søke om penger.

Budsjett

Det ble fremlagt et budsjett på kr. 500.000,- der flere av kostnadspostene var godt dokumentert i form av tilbud mht. de fysiske installasjoner.

Møtet ble avviklet profesjonelt og effektivt.