Mjøssykehuset: Moelv er viktig for Innlandet!

Moelv Idè og Næringsforum leverte inn et 18 siders notat innen høringsfristen for innspill om sykehusstrukturen i Sykehus Innlandet. Erik Slaatsveen og Jostein Takle presenterte et notat med argumenter systematisk satt opp i forbindelse med plassering av et nytt Mjøssykehus.

 

Vi mener det er viktig for enigheten og samarbeidet i Innlandet at Mjøssykehuset legges til Moelv.

Både for pasienter og ansatte er den totale reiseavstanden til et Mjøssykehus viktig for hele regionen. Et nytt sykehus som ligger i trafikk- knutepunkt vil være lettere for flertallet. Det er en åpenbar styrke for det nye hovedsykehuset i Innlandet, mener leder i Moelv Idè og Næringsforum Erik Slaatsveen.

Med Mjøssykehuset i Moelv vil byene Gjøvik, Lillehammer og Hamar utvikles videre. Ny infrastruktur vil åpne for et langt større og mer variert arbeidsmarked for hele regionen.

Begrepet Mjøsbyen er trianglet mellom Hamar , Lillehammer og Gjøvik. Dette skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region med attraktive og levende byer og tettsteder. Mjøsbyen er Innlandets hovedstad. Vi må jobbe sammen for de prosjekter som forener og ikke lage lokale kamper som skiller.

Vil du lese hele notatet – klikk på vedlagte fil.