Her er en ide bank med innkomne forslag

Her er forslag som er kommet inn i forbindelse med utfordringen til at alle kan være med å påvirke hva som skjer i Moelv. Tusen takk til alle som tar seg tid til å sende inn et bidrag! Og det er fortsatt mulighet til å sende inn forslag!

Forslag 1:

Opprett bobilplasser, sentralt med Mjøsa som nærhet. Egnet sted, båthavna, der båtene lagres vinterstid. Flere byer har opplevd økende tilstrømninger av turister, bobilturister er ofte eldre par som spiser ute. Fagernes og Ålesund er gode eksempler.

Forslag 2:

Ønsker at Gatetunet (innkjøring til stasjonen) blir fritt for biler og gjøres til en intim samlingsplass med en liten scene for ulike arrangementer. Godt med sitteplasser og grønt arrangementer.

Forslag 3:

Restaurant med vestvendte uteplasser mot stasjonen gjerne med et bakgårdspreg.

Forslag 4:

Et lite fonteneanlegg som barn kan leke i og gjerne med enkle lekeapparater i nærheten. Stasjonsområdet kan være aktuelt sted.

Forslag 5:

Når man går langs med Moelva forbi Moelv Park, får man ei fin «lomme» på høyre side. Dette er et så fint område som på enkelt vis (tror jeg da) kan gjøres om til et supert sted for små arrangementer. Jeg drømmer hver gang jeg går der. Ser for meg små (eller store)arrangementer av ymse slag. Konserter, dansegalla, forestillinger av forskjellig slag. Bare fantasien setter grenser. Her er det flott omgivelser og nydelig elvebrus som bakgrunn. Med ei lita scene/paviljong, toaletter, og en liten overbygget servering/bardisk. Det blir SÅ fint 🙂 Og så ønsker jeg meg BY-badstu, med mulighet for vinterbading. Enten på en egnet plass langs elva, eller nede ved Mjøsa. (det må være mulighet for å lage en «kulp å duppe seg nedi»). Badstuen bør gjerne drives på dugnad og for å kunne benytte seg av den må man ha nøkkel eller adgangskode. Kanskje noe man får på servicekontoret eller noe..

Forslag 6:

Takoverbygg på Gatetunet – helt eller delvis.

Forslag 7:

Velkommen til Moelv – skilt på innfartsvegene til byen vår

Forslag 8:

Opprette street food etter modell Oslo Opprette mini handelssenter under samme tak, med kjøtt, fisk og grønnsakbutikker. https://www.oslo-streetfood.no/

Forslag 9:

La oss bygge en badstubåt ala dette og etablere i Moelv. Dette klarer vi uten hjelp av kommunen.

Forslag 10:
Vi har fått inn et forslag fra Henning Lunde. Forslaget er også omtalt i media.
Klikk på vedlagte link for å lese mer om forslaget.

https://arcbox.wixsite.com/moelvvest

Forslag 11:
Når dobbeltspor kommer krever dette bygging av ny jernbanebru. Det er et stort ønske her om at dagens to bruer over henholdsvis elv og veg erstattes med ei lang bru fundamentert på søyler. Dette vil skape «romfølelse i området, med innsyn og utsikt som vil binde bydelene sammen på en helt annen måte. Det gir mulighet for mer fellesareal og brede gang/sykkelforbindelser. Det vil også synliggjøre Garveriet og parken på en flott måte for tilreisende og gjennomreisende. Dette fine området er stort sett usynlig for kjørende som kommer inn mot sentrum slik det er i dag. Mvh Helge Vestheim PP Ringsaker

Forslag 12:
Trafikksikkerhet. Det er mye aktivitet på begge sider av 213 i området Frisk og Spar. Det er ikke enkelt å krysse 213 som fotgjenger Kulverten har periodevis dårlig framkommelighet. I første omgang burde det kunne bli et fotgjengerfelt i området. På sikt trengs en rundkjøring. Hele området må vurderes. Inkluder også ferdsel til og fra Skarpsno arena.

Forslag 13:
Først: Takk for givende møte i går , 05.04.22. Vi rakk ikke å formidle alt fra gruppearbeidet vårt, så her kommer det: Det var mye snakk om Garveriparken. Jeg regner med at dere har en god dialog med kommunen, så da videreformidles innspill herfra. Gruppa hadde også et ønske om en gjennomgang av Garveriet. Ungdomsklubben burde oppgraderes. Brannvernmuseet burde få en annen plassering ( utenom Garveriet). Museet hadde fortjent store vinduer som gjorde alle disse fine gamle bilene lett synlige.

Forslag 14:
Følgende forslag er sendt inn til kommunen: 1. En gjennomgang av trafikksikkerheten i området Frisk / Spar. Her er det stor trafikk og mye aktivitet på begge sider. Mer vil det bli når Skarpsno Arena tas i bruk. Syklende og gående har en ekstra stor utfordring fordi kulverten under 213 i lange perioder er svært utfordrende å passere ( snø, is vann….tette rister). I første omgang og snarest, trenger området et gangfelt. På lengre sikt er muligens ei rundkjøring ønskelig. Hele området f.o.m. Comteam t.o.m nedkjøringa til Skarpsno Arena og området fra Strandvegen til Skarpsno Arena har mange utfordringer i forhold til trafikksikkerhet. 2. Kollektivtrafikk i Nordre Ringsaker. Her er det et stort ønske om forbedringer. Bl.a. fins det ingen buss til Sjusjøen. Ferierende på Sjusjøen reiser til Lillehammer og tar buss derfra. Lillehammer har forbindelse hele året, vinterstid 7 -8 avganger pr dag! Nå har Moelv både pol, dagligvare og serveringssteder. Tilreisende kan fint gå av toget i Moelv, evt handle og så ta buss opp!

Forslag 15:
Følgende forslag er sendt inn til kommunen: 1. En gjennomgang av trafikksikkerheten i området Frisk / Spar. Her er det stor trafikk og mye aktivitet på begge sider. Mer vil det bli når Skarpsno Arena tas i bruk. Syklende og gående har en ekstra stor utfordring fordi kulverten under 213 i lange perioder er svært utfordrende å passere ( snø, is vann….tette rister). I første omgang og snarest, trenger området et gangfelt. På lengre sikt er muligens ei rundkjøring ønskelig. Hele området f.o.m. Comteam t.o.m nedkjøringa til Skarpsno Arena og området fra Strandvegen til Skarpsno Arena har mange utfordringer i forhold til trafikksikkerhet. 2. Kollektivtrafikk i Nordre Ringsaker. Her er det et stort ønske om forbedringer. Bl.a. fins det ingen buss til Sjusjøen. Ferierende på Sjusjøen reiser til Lillehammer og tar buss derfra. Lillehammer har forbindelse hele året, vinterstid 7 -8 avganger pr dag! Nå har Moelv både pol, dagligvare og serveringssteder. Tilreisende kan fint gå av toget i Moelv, evt handle og så ta buss opp!

Forslag 16:
1) Ta vare på jordbruksområder og natur/rekreasjonsområder rundt Moelv. Det gjelder spesielt Moskogen, men også andre steder rundt Moelv. Hvis Mjøssykehuset skulle komme til Moelv, noe som jeg er imot, så må utbyggingen gjøres så skånsomt som mulig, spesielt slik at områdene ned mot Mjøsa i Moskogen bevares slik de er. 2) Der hvor det bygges nye næringsbygg og i boligområder må man passe på at det blir korridorer der man kan gå/løpe/på ski i natur. slik at man har naturlige rekreasjonsområder i nærområdene som er forbundet med hverandre uten å gå for mye på asfalt. Det er lett å glemme det hvis man bare tenker på vekst og utbygging. Mange steder i Oslo er dette faktisk gjort på en god måte. Jeg er ikke like imponert over hva kommunen har godkjent her når det gjelder utbygginger. 3) Flatehogst i nærområder som Moskogen er helt feil og ødelegger rekreasjonsområder fullstendig i mange år framover. Plukkhogst slik de har begynt med i Oslo marka er bedre. I tillegg til bedre områder for rekreasjon, gir det høyere kvalitet på skogen når man hogger neste gang og lavere CO2 utslipp. i hvert fall i et 30-50 års perspektiv som er det som teller nå. 4) Moelv skal ha ambisjoner om å bli en koselig småby med mange muligheter både for jobb og på fritiden. Jeg kan ikke se at ideer som kommer fra store byer alltid er like lett overførbare og bør gjennomføres i en liten by. Vekst er ikke det beste nødvendigvis for enhver pris, og er jo også i bunn og grunn årsaken til både miljøproblemer og klimaproblemer på denne kloden. Det å late som Moelv er og kan bli en større by enn det den er og det som det er potensiale for er helt feil. 5) Bedre og oftere togforbindelse. Trondheimstoget må stoppe i Moelv også. Videre 4 felts E6 til Lillehammer er ikke så viktig og vil koste bilistene dyrt samtidig som det sluker jordbruksareal og er miljøødeleggende. 6) Jeg tror det er feil med et for stort fokus på Sykehuset som eneste måte å utvikle Moelv videre. Det å tiltrekke seg annen næringsvirksomhet og industri er vel så viktig. Byggenæringen er jo veldig sentralt i Moelv. Det må vi fortsette med å utvikle. For Innlandet som helhet er det dette og annen industri som kan skape flere arbeidsplasser og ikke sykehuset. En by som Moelv er også velegnet for mer IKT virksomhet, spesielt nå som mulighetene til å jobbe med elektroniske samhandlingsløsninger blir større og alt ikke trenger å være konsentrert til Oslo. 7) Å gjøre sentrum så «koselig» at det kun går an å sykle og gå der er et feiltrinn. Det er blitt verre og verre mange steder å sette fra seg bilen for å handle (ref. Lillehammer). Gjør slik at det er enkelt også for folk som ikke bor i Moelv eller et stykke unna sentrum å fortsatt parkere der. 8) Når det gjelder handelsvirksomhet så er det viktig at Moelv kan ha et totalt tilbud, slik at vi slipper å reise ut av Moelv for å handle de vanligste varene. Det er dessverre litt for dårlig i Moelv i dag, og medfører for stor handelslekkasje. Ikke kan jeg kjøpe vaskemaskin. Ikke vanlige byggevarer. Nesten ikke kjøkkenutstyr. Ikke er det bokhandel. Jeg tror det er potensiale for mer salg og service, bare man bygger opp butikker med riktig vareutvalg i sentrum på riktig måte. 9) Jeg tror det er bra generelt hvis sentrale politikere i Ringsaker faktisk lyttet litt mer til folk i Moelv og ikke bare overkjørte dem i saker som angår Moelv og nordre Ringsaker (sykehjemsaken, skoler i distriktet etc). 10) Jeg har dessverre ingen store ideer, men tror at gradvis og fornuftig utvikling i samhandling med natur og jordbruksområdene rundt er det beste. Da mister ikke Moelv sin egenart og sine fortrinn. Jeg flyttet ikke til Moelv for å bo i en stor by med sine ulemper. Vær særlig varsom med å bygge ned natur og jordbruksområder i stor skala. Da vil folk fortsette å bo her. Det er som jeg skrev lenger opp et uutnyttet potensiale i sentrum for mer handelsvirksomhet. Lokale arbeidsplasser er selvsagt viktig også.

Forslag 17:
Hei Har sendt inn et forslag til Ringsaker Kommune om sikring og utvikling av badeplassen Sanda, nord for Steinvik Camping. Legger ved en skisse for et friluftsbad med parkeringsområde mot Kastbakkvegen. Sørge for en brygge ut i Mjøsa, særlig for ungdom. Oppruste med grønt-areale, steinlegging, benker. Toalettforhold og skiftebokser i bakkant. Oppruste sandstranda for de som ønsker å bruke den delen. Kan bli Moelv Riviera.