Tett samarbeid med Moelv Handelsstand

Moelv Ide- og næringsforum har gjennom årene hatt et nært samarbeide med Moelv Handelsstand.

De siste årene har vi også bidratt til at det er liv i sentrum gjennom bidrag til arrangementer.

I 2020 var åpningen av firefelts E6 til Moelv et slik arrangement med Bjarne Brønbo som hovedartist på torvet.

Handelsvirksomheten er viktig for Moelv og de som driver butikk trenger backing på flere områder. 

Ringsaker Kommune vært en viktig bidragsyter og samarbeidspartner i disse utfordrende tider.

Publikum – de handlende – har også sett viktigheten av at de bruker lokale forretninger.

Showmann: Bjarne Brøndbo hadde modølene i sine hule hånd under lørdagens konsert.

Moelv Ide- og næringsforum har også sammmen med Handelstanden arrangert folkemøter.

Et av de mest besøkte var møte i Kulturhuset med de største eiendomsutviklerne i Mjøsområdet var samlet og luftet sine planer om Moelv og deres mulige investeringer.

HELT SPESIELL OPPLEVELSE


ØNSKER VELKOMMEN: Dagfinn Dulsrud (til venstre) og Erik Slaatsveen med Sanda-området i bakgrunnen. Her gleder de seg over at Moelv som by skal vokse med 2.000 boliger, 50.000 kvadratmeter med næringslokaler, butikker og kanskje et hotell. FOTO: JO KJETIL HEGGELUND

Få kjenner Moelv by bedre enn kremmer Dagfinn Dulsrud og bankmann Erik Slaatsveen. Begge er sentrale i arbeidet med å utvikle Moelv:

– Det er ikke hver dag vi opplever at noen vil gjøre så mye i Moelv som det Buchardt og Hage skal. 

Vi er kjempeimponert over at de vil satse med sin kompetanse, nettverk og kapital her, sier Slaatsveen.

Dagfinn Dulsrud ser for seg at Mjøsbyen langs E6 vil få en arkitektur som gir en stoppeeffekt:

– I dag er vi litt lite synlige fra E6. Nå føler jeg mer sikker på at vi blir veldig synlige, sier Dulsrud