Parkeringsmuligheter

Parkeringsmuligheter er viktig for et sentrum som Moelv.

Moelv Ide og næringsforum har jobbet på flere fronter for å sikre gode parkeringsmuligheter i sentrumskjernen.

På jernbanen ble det opparbeidet mange nye parkeringsplasser. Dog ble mange av dem i starten reservert for pendlere.  Vi tok kontakt med Bane Nor som gjennom en meget lydhør og konstruktiv innstilling ble med på å frigjøre halvparten av disse plassene slik at disse ble tilgjengelig for alle. Dette avlasetr sentrum og spesielt ved arrangementer.

Ved planleggingen av boligblokk i Møllergata gikk vi sammen med utbygger for å få kommunen til å bidra slik at det ble bedre parkeringskapasitet inne i sentrumskjernen. Kommunen var positiv og det ble til et mindre parkeringshus ved siden av Rema 1000.

Vi har også ved en tidligere anledning invitert med kommunens planlegger til en befaring i sentrum hvor vi så på nye alternative plasser. Dette medførte at det ble opparbeidet noen ekstra som betyr mye i et handelssentrum.