Oppsummering fra åpent møte i Moelv

Her finner du en kort oppsummering fra vårt folkemøte den 05.april. Tusen takk for et godt fremmøte og engasjerte deltagere.

ÅPENT MØTE OM UTVIKLINGEN AV MOELV 05.04.2022

Agenda for dagen:

18.00-18.10: Åpning v/Ringsaker kommune

18.10-18.20: Utvikling av Moelv v/ Moelv Ide- og Næringsforum

18.20-18.30: Intro av mulighetsstudiet for Moelv skysstasjon m.m. v/ Bane Nor

18.30-19.15: Presentasjon av mulighetsstudiet v/ Bane Nor/A-LAB

19.30-20.00: Gruppearbeid

20.00-20.30: Presentasjon/oppsummering

Oppsummering fra gruppearbeid/diskusjoner;

Plenum en gruppe presenterte og flere supplerte -stikkord;

 • Innkomsten til Moelv utbedres. Ikke dagligvarer o.l. i E6-krysset
 • Moskogen må ivaretas ca. 100 meter fra strandsonen
 • Sikt fra Mjøsa/Mjøsbrua til Moelv by
 • Turveg langs stranda Skibladnerbrygga-Smestadvika UU
 • Strandområdene oppgraderes med søppelstaiv og toalett
 • Skotten har bygningsmasse med viktig kulturarv
 • Turveg langs Moelva Mjøsa-Marka
 • Badstubad ved Moelva
 • Garveriparken må rustes opp – fjerne bilparkering
 • Steinsborgen Steinsholmen må vedlikeholdes bedre
 • Samle historien om Moelv, industrien-Mokvern-Farveri-Jernstøperi-Moelva-Kvenndalen-Mjøsa
 • Moelv har unik geologi

Gruppe 1)

 • Garveriparken må ferdigstilles
 • Omkjøring/ring via Jensstuvegen
 • Viktig å fullføre Industrivegen til Smedstad (fv. 213)
 • Videreutvikle gang- og sykkelveger

Gruppe 2)

 • Viktig å ta vare på grøntområder i sentrum, ved Mo gård og Folkets hus
 • Knytte Mjøsa til marka med turstier langs elva og sykkelstier
 • Ta vare på de fine strandområdene vi har- de er helt unike
 • Utvikle og forbedre nærområdene til Skibladnerbrygga. Etablere sandstrand på nordsiden av Skibladnerbrygga (fredet – Moelvtillit)
 • Bedre skilting til/fra Skibladner
 • Flytte industrien til Rudshøgda
 • Ta vare på det som er bra. Vi har en god struktur i Moelv

Gruppe 3)

 • Forlenge Industrivegen med gjennomkjøring
 • Stasjonsområde må utvikles med detaljhandel/bevertning/hotell,
  (+ fredagspils med tapas)
 • Mest mulig bevaring av eksisterende stasjonsbygning
 • Utvikle områdene langs elva
 • Utvide/definere Moelv med utstrekning fra Ringsaker kirka til Vea
 • Utvikle park/friluftsområde nedre Moskogen/Smestadskogen

Gruppe 4)

 • Ta bort steinfyllinga mellom de to jernbanebruene for å gi innsyn til Garveriparken og Moelv
 • Åpne opp under jernbanen enda nærmere stasjon ved Vanntårnet
 • Møteplasser- sosiale møteplasser både med og uten servering
 • Parkering under stasjonsområdet
 • Heve jernbanen ved stasjonen for å bedre å binde sammen arealer på begge sider med underganger
 • Bygge dobbel parkering i høyden nord for Kiwi
 • Garveriparken-byggetrinn3 er viktig
 • Elvepromenaden tilrettelegge med fine stier universelt utformet for rullator og rullestolbrukere
 • Badstubad i/ved elva (mer stabil vannstand enn i Mjøsa)
 • Murbygningen ved jernstøperiet….

Gruppe 5)

Kortsiktig;

 • Garveriparken videre utvikling-fjern parkering og bilveg, permanent P-plass rundt hjørnet
 • Badestrand
 • Rundkjøring ved Spar med fotgjengerovergang
 • El-billadere
 • Buss Moelv-Sjusjøen

Langsiktig;

 • Parkeringshus
 • Ringveg med bussrute

Gruppe 6)

 • Gjennomfarts veg vest, Industrivegen, bebyggelsen nord for denne vegen komme inn på Turistvegen ved Tolvsteinene
 • Gjennomfarts veg øst, Åsmarkvegen-Pinnerudvegen
 • Bebyggelse tett ved Storgata vest må være lav. Mot stasjon høyere bebyggelse og på østsiden av Storgata
 • Rydde Steinsberget bygdeborg. Få fylkeskommunen til å lage info-tavle
 • Rydde langs elva. Etablere spaser sti fra Brygga til Fossbrua (Kanalen)

Gruppe 7)

 • Alle busser vest for stasjonen
 • Parkering under eksisterende parkering vest for stasjonen (Parkering i ved matbutikker i handlevognavstand)
 • Videre utbygging av eneboliger i sentrumsnære områder (Bolstad 3 og Anderkvern/Løkkesvea)
 • Ikke glem behov for skole og barnehager når boliger for godt voksne i sentrum blir etablert
 • Ikke kjøpesenter ved E6

Innspill på butikker Moelv trenger;

 • Jernvare
 • Glassmagasin
 • Parfymeri
 • Garnbutikk
 • Leketøysbutikk
 • Cubus

Møteplasser;

 • Sittegrupper i Storgata
 • Garveriparken har potensiale til å bli mer brukt, men det må satses mer på innhold og kvalitet
 • Utvikle Garveriparken med vannspeil, boule-bane, trelund, blomsterprakt (skisse ettersendt av ark Geir Østerheim)
 • Kan Vea og kommunen sammen utvikle, etablere og drifte en blomstrende park?
 • Området under jernbanen bør innlemmes i Garveriparken
 • Garveriområdet er adkomsten til Moelv både sett fra Storgata og jernbanen

Moelv historie og identitet;

 • Ta vare på og vise fram historiske bygg
 • Industriminner langs Moelva, Mjøsa mm
 • Gamle vegfar som Storgata gjennom Garveriparken, kan den reetableres/markeres som turveg?