Mjøsnære tomter i Moelv?

Moelv Ide & Næringsforum tar til orde for attraktive mjøsnære tomter i Smestadvika i Moelv.

Moelv Ide & Næringsforum mener at det haster med at Moelv-området får klargjort boligtomter som markedet ønsker seg.

– Dette er noe vi har jobbet med over tid, og nå har vi kommet med en del innspill til Ringsaker kommune, sier Erik Slaatsveen.

SER TIL BRUMUNDDAL

I Brumunddal er det suksess med mjøsnære tomter ved Verven.

– Vi har derfor sett på noe tilsvarende i Moelv, og Smestadvika er et slikt område.

Vi mener at det må kunne bli åpnet for boligbygging ned mot Mjøsa, sier Slaatsveen.

Et nytt tomtefelt i Smestadvika er ett av flere innspill fra idé- og næringsforumet.

De uttrykker bekymring for at tilgangen på tomter vil stoppe opp. – Ser vi framover skal Moelv fortsatt vokse og blir sentrale tomter viktig, sier Slaatsveen.

GRUNNEIERE POSITIVE

Grunneierne av eiendommene Løkkesvea (forlengelsen av Ekredalen) og Anderkvern (utvidelse av Bruvollhagen) har gitt uttrykk for at de er positiv til boligutbygging på eiendommene.

– Vi har derfor på det sterkeste anmodet Ringsaker kommune å ta initiativ til en prosess med grunneierne for å få klargjort tomteområdene så raskt som mulig. Det her vestvendte og attraktive områder for boliger, sier Slaatsveen.