Kulturhuset og kino

Moelv Ide og Næringsforum jobbet i flere år med å få oppgradert Kulturhuset.

Foto: Ringsaker Blad

Vi var aktive når en kino i Oslo skulle legges ned og fikk Ringsaker Kommune med på å kjøpe inn stolene fra disse lokalene.

Det ble så satt i gang en oppussing av Kulturhuset i 2015. 
Det ble mye mer omfattende enn først tenkt og endte opp med mer enn tjue millioner norske kroner.

I fire år tok også Moelv Ide og Næringsforum på seg driften av kinoen på frivillig basis.

Kulturhuset var helt nedslitt. Vi er veldig glad for at Ringsaker kommune raskt responderte da Moelv Ide og Næringsforum hadde kontakter som kunne gi Moelv stoler og kinoutstyr for en billig penge.