Kommunedelplan for 2021 – 2035

Moelv Ide- og næringsforum har deltatt på møter sammen med andre lag og foreninger, instanser lokalt og sentralt i forbindelse med innspill til Kommunedelplanen for 2021-2035.

Plandokumentet ligger vedlagt og gir føringer i forhold til utviklingen av Moelv By.

Du kan lese Kommunedelplanen for 2021 – 2035 her:

Planprogram – CustomPublishimg7.custompublish.com › 947_Planprogram