Jubler for kryssåpning i Moelv

Handelsstanden i Moelv stod i sentrum under dagens åpning av Moelvkrysset i Ringsaker. Krysset er et viktig nav sentralt i Innlandet med kort vei til Moelv sentrum og de andre byene i mjøsregionen. Nå gleder handelsstanden seg til god trafikkflyt og mange besøkende. 


Næringslivet i Moelv stod for den offisielle åpningen av Moelvkrysset. Fra venstre ser vi Arne Jensen i Peab, Dagfinn Dulsrud i Moelv Handelsstand, Erik Slaatsveen i Moelv Ide- og Næringsforum, Lene Jægersborg i Moelv Handelsstand og Jarle Kristian Tangen i Nye Veier. 

Moelvkrysset inngår i Nye Veiers storutbygging av E6 Kolomoen – Moelv, som totalt består av 43 kilometer trafikksikker motorvei med 110 km/t.

  • Med vår sentrale plassering utgjør Moelv og Moelvkrysset på mange måter selve navet i Innlandet. Moelv er i positiv utvikling og med et godt kryss som ivaretar både kjørende, syklende og gående så ligger alt til rette for god vekst og utvikling i Moelv, sier Dagfinn Dulsrud i Moelv Handelsstand. 

Byggherren Nye Veier og totalentreprenøren Peab Anlegg er godt fornøyde med resultatet.

  • Peab Anlegg har levert ca. 1100 meter firefelts motorvei, alle ramper og tilkomster til og fra E6, ca. 70 meter motorveibru over Storgata, to rundkjøringer, ny parkering for pendlere, busstopp, gang- og sykkelveier og omfattende omlegginger av en mengde rør og kabler. Vi er godt fornøyde med arbeidene som er gjort, sier Jarle Kristian Tangen, prosjektsjef i Nye Veier. 

Peab Anlegg er stolte over sluttresultatet og samarbeidet de har hatt både med beboere og lokalt næringsliv.

  • Vi har kjøpt mye varer- og tjenester lokalt. Godt samarbeid med lokale leverandører er alltid en stor fordel, sier Arne Jensen i Peab Anlegg, som også benytter anledningen til å skryte av tålmodige naboer. De gleder seg nok like mye som oss over at alt nå står ferdig og klart til bruk, sier Jensen. 

Fullføringen av Moelvkrysset er den siste anleggsentreprisen på utbyggingen av E6 mellom Kolomoen og Moelv.

  • Nå gleder vi oss til å ta i bruk det flotte krysset. Vi ser at det er flinke folk som har bygd dette og vi er imponert over hvor godt logistikken ble ivaretatt i byggeperioden. At krysset også kommer til å håndtere fremtidig trafikk til det nye sykehuset er et stort pluss for Moelv, den lille byen med det store hjertet, sier Dulsrud med god støtte fra Lene Jægersborg og Erik Slaatsveen.

Nye Veier arbeider nå med planlegging av neste etappe på E6 gjennom Innlandet fra Moelv til Øyer.