Bygger ut Moelv for 6 milliarder norske kroner

– Vi mener og tror at Moelv blir et knutepunkt og et hjerte i Mjøsområdet. Dette vil bli et kjerneområde i det nye fylket, sier Arthur Buchardt.


MJØSBYEN: Slik ser Arthur Buchardt og Knut Hage for seg utvikling av Mjøsbyen i Moelv. FOTO: JO KJETIL HEGGELUND

Signalbygg over E6 i limtre

Illustrasjonene som politikerne fikk se onsdag viser Buchardts og Hages visjon for utvikling av området på begge sider av den nye E6-traseen i Moelv:

** Det aktuelle området er på 231 dekar.

** Visjonen er å bygge 180.000 kvadratmeter med bolig- og næringsareal.

** Mjøsbyen vil få 1.200 boliger. Tanken er å bygge i to, fire, seks eller åtte etasjer. Alt skal bygges i massivtre eller limtre.

** Tvers over E6 er det planlagt et signalbygg i en limtrekonstruksjon. Den vil bli seks meter høy og 24 meter bred.

** Langs mjøskanten skal det opparbeides gang- og sykkelstier, promenade og badeplasser.

Bygger ut over 30 år

Arthur Buchardt antyder at investeringen til AB Invest AS og CC Gruppen AS i Mjøsbyen vil ha en verdi på seks milliarder kroner.

– Utbyggingen av området vil ta tid. Vi ser for oss at det kan ta 30 år. Første byggetrinn vil starte opp i 2026, sier Buchardt.

Eiendomsutviklerne har inngått avtale med grunneierne Strand Brænderi AS og Moelven Industri ASA om å utvikle området.

Mjøsbyen har en ideell plassering inntil nye E6.

Like viktig er det at Mjøssykehuset etter alle solemerker havner på nabotomta i Moskogen.

– Mjøssykehuset vil skape et fantastisk løft for Innlandet. Det vil bli Innlandets største arbeidsplass og største kompetansebedrift, sier Buchardt.

Tror på universitetssykehus

Han tror også sjansene er veldig store for at det kan bli et universitetssykehus.

– Vi tror det vil skje. Vi tror også at Sykehuset Innlandet og NTNU vil ha etablere en campus på Mjøssykehuset, sier Buchardt.

Det gjør at Hage og Buchardt føler seg sikre på at det er viktig å legge til rette for å utvikle et attraktivt område.